by HQdesign

Védép Mérnökiroda, óvóhelyek tervezése és kivitelezése

CÉGÜNKRŐL...

Magyarországon, szerencsére, már hosszú ideje békében élünk, ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagynunk azokat a biztonságérzetünket befolyásoló eseményeket és folyamatokat, amelyek a nagyvilágban következnek be.

Hazánkat is érintette már váratlan sugárszennyezés, "hagyományos" környezetszennyezés és természeti katasztrófa, valamint a közbiztonság is romlott néhány évtized távlatában és sajnos ma már a nemzetközi terrorizmus is globális veszélyforrásnak tekinthető.
Ez az általános tendencia nagyobb előrelátást, odafigyelést, fokozott készenlétet, sőt megfelelő előzetes felkészülést is igényel mindazoktól, akik felelősséget éreznek önmaguk, családjuk, vagyontárgyaik, cégük biztonságáért.

Európa számos országában tradicionálisan létezik magas színvonalú biztonságkultúra. Magyarországon az EU csatlakozás és integrálódás folyamata során, e területen is alapvető változások előtt állunk az államilag irányított és a civil szférában egyaránt. Az össztársadalmi biztonságkultúra a fokozott tudatosság, és a magasabb szintű szervezettség irányában fejlődik.

A VÉDÉP® Mérnökiroda a kialakuló védelmi igények kielégítésében ajánlja fel Önnek szakértelmét, segítségét.
A Mérnökiroda többéves előkészítő munka eredményeképpen alakult meg.

A 2001. szeptemberi New-Yorki merényletsorozat után fogalmazódott meg az alapítókban az a vélemény, hogy az emberek biztonságérzete a jövőben várhatóan romlani fog, és ez a folyamat előbb-utóbb Magyarországon is keresletet teremt a magánerős védett helyiségek kialakítása iránt.

A világ sok országában már évtizedek óta természetes, illetve kötelező védelmi létesítmények megépítése, így például Svájcban és Finnországban közel százszázalékos a lakosság magán- és közösségi óvóhely-ellátottsága, sőt, nemzetbiztonsági megfontolásból, a fontosabb stratégiai cégeket törvény is kötelezi a megerősített "vezetési pont" kialakítására.

A VÉDÉP® Mérnökiroda alapító csapatában olyan nagy tapasztalatú és fiatal, műszaki és katasztrófavédelmi szakemberek dolgoznak együtt, akik szakmai háttere a szóban forgó szakterület egészét lefedi.
Alaposan tanulmányoztuk a magánóvóhelyek kérdéskörének nemzetközi és hazai előzményeit, s ismereteinket a mai magyar körülményekre adaptálva kidolgoztuk a magánerős óvóhelyek Magyarországra adaptált speciális tervezési-, építési- és karbantartási know-how-ját.

Szakembereink feldolgozták a hatások és védelmi módok szerteágazó, bonyolult rendszerét és kialakították azt az ajánlati és kategória rendszert, mely segítségével kínálati palettánkról világos és egyszerű döntési szempontok alapján lehet meghatározni Megrendelőink számára az egyéni elvárásaiknak legjobban megfelelő védelmi megoldást.

Kiépítettük szakmai kapcsolatainkat a legmegbízhatóbb szakcégekkel, melyek közül külön is kiemeljük a világ egyik vezető biztonságtechnikai szakcégét, a finnországi Temet Oy -t, mellyel - hazai képviselőjén keresztül,– a magánerős óvóhelyek magyarországi piacára hosszú távú, kizárólagos együttműködési szerződést kötöttünk.
Szakmai kapcsolatainkat mind beszállítói, mind együttműködői körben folyamatosan bővítjük.